Nu är ytterligare två MECA-verkstäder Godkänd Bilverkstad

  • NBR
  • 19 jun 2024, 10:02 CEST

Bengtsson Max Bil & Motor i Herrljunga (BeMa) och Mikkes Bilservice i Floby är två MECA Bilservice som nyligen blivit Godkänd Bilverkstad (GBV). Godkänd Bilverkstad säkerställer den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Vi tog en pratstund med Sanna Hallengren, verkstadsägare BeMa, som med personal genomfört ett imponerande arbete.

I januari/februari 2024 blev BeMa och Mikkes Bilservice inbjudna till ett informationsmöte av MECA som hölls för att få en kurs kring vad som händer med GBV och hur man som verkstad kommer igång, hur systemet ser ut med mera. Efter det mötet gick allting jättesnabbt. Direkt efter mötet sattes arbetet igång med att skapa inlogg till MECA-Q, ett system som är anpassat till hela GBV-processen. Systemet visade sig vara otroligt hjälpsamt men även skönt för att slippa sitta med allting i pappersform, berättar Sanna.

Frågan kring GBV har varit på tapeten ett tag och eftersom alla som ska bli godkända behöver gå igenom samma kontroll visar det sig tydligt om man inte håller den standard som bilägaren idag ska förvänta sig av en bilverkstad. GBV är en kvalitetsstämpel på att verkstaden följer de lagar och regler som finns, vilket är en självklarhet för både BeMa och Mikkes Bilservice.

Verkstäderna valde att gå samman för att genomgå GBV då de kände att de kan stötta varandra genom processen. Samarbetet visade sig vara givande för båda verkstäderna klarade den avgörande kontrollen i början på maj på första försöket och på snabb tid, vilket har varit en stor lättnad för alla inblandade. De hade även precis haft sina första inspektioner och även dessa gick bra hos båda verkstäderna. 

Under arbetets gång märkte Sanna, som har arbetat med GBV-frågan för båda verkstäderna, att den stora utmaningen var att de är två helt olika verkstäder med olika förutsättningar som båda ska klara av alla protokollspunkter. Den ena verkstaden, Mikkes Bilservice, är en befintlig verkstad som inte har en typisk verkstadslokal från start. BeMa i sin tur byggde verkstaden från start 2019 och där är delar som GBV kräver redan på plats, dock har det funnit andra utmaningar hos BeMa som inte Mikkes haft och vise versa. MECA med sin lokala Affärsutvecklare och butik har varit en stöttning längst vägen, så även systemet MECA-Q som har gjort att mycket kunnat hanteras på egen hand.

Nu efter att BeMa blivit godkända vill de gärna få ut vetskapen kring GBV. Verkstaden sätter GBV-märket på alla fakturor och kvitton. Sen har de även en affisch i kundmottagningen, vepa och skylt på fasaden plus att de skriver ut det på sin egen Facebook-sida. Om fler väljer att kontrollera att verkstaden de besöker är en Godkänd Bilverkstad kommer synen på branschen bli mer positiv och mindre smutskastad. 

Sanna tycker alla verkstäder ska våga sig igenom GBV-processen för branschens skull. Hennes tips till verkstäder som är i startgroparna är: 1) Följ miljöronden, vilket är något som är uppbyggt månad efter månad i MECA-Q. Är man noggrann i den så missar ni ingenting och då kommer du klara av inspektionen. 2) Våga även fråga runt till andra verkstäder som redan är godkända eller vänd er direkt till MECA.

När det kommer till framtidsplaner har både BeMa och Mikkes Bilservice massor av planer och funderingar framåt. Men det stora problemet är att hitta personal med rätt utbildning som gör att de kan jobba ännu snabbare i verkstaden och på så sätt snabbare kunna ta hand om kundernas fordon. Dock finns det en sak som kommit positivt ur det problemet och det är att verkstäderna i närområdet försöker hjälpa varandra med olika jobb så mycket det går. Om en kund kan få snabbare hjälp hos en annan MECA-verkstad har de inga problem att överlåta arbetet till dom. Sanna pointerar att om de ger en bra service och gör det bästa utifrån bilägarens behov kommer bilägaren 100% tillbaka igen.