Uppförandekod

En gemensam kod styr vårt agerande i relation till omvärlden.

Mekonomen Company är en del av MEKO och agerar efter den koncerngemensamma uppförandekoden; Code of Conduct (även kallad uppförandekoden eller koden).

Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners, investerare och andra intressenter. Koden fungerar som utgångspunkt för koncernens alla relevanta policys och regler. För att förenkla för medarbetare och andra intressenter ingår ett antal policys i koden.

På meko.com kan du ta del av vår Code of Conduct i sin helhet