Vår värdegrund

Vår främsta tillgång våra engagerade medarbetare och ledare samt starka varumärken och koncept.

Mekonomen Company består av olika verksamheter som är uppbyggda ur individuella kulturer och värdegrunder, vilket är en styrka vi värnar om och ska behålla. Vår framgång som organisation beror på hur omvärlden uppfattar oss. Våra medarbetare är därför viktiga ambassadörer för verksamheten och våra varumärken.

 

Som en del av koncernbolaget MEKO agerare vi efter den koncerngemensamma uppförandekoden, Code of Conduct, här betonas vikten av att du som medarbetare alltid ska agera utifrån respekt, engagemang och med kunden i fokus. Läs mer om värdegrunderna nedan.

Respekt

“Vi visar respekt för våra medarbetare, kollegor, affärspartners och andra intressenter. Vi respekterar mänskliga rättigheter, har nolltolerans mot korruption och tar ansvar för miljön och vår omvärld”.

Att agera med respekt i din arbetsvardag kan bland annat handla om att vara vänlig och human mot andra människor, uppskatta människors olikheter och skillnader, respektera arbetsplatsens egendom, respektera eventuella klädkoder och följa de riktlinjer och policyer som gäller för koncernen och det företag som du arbetar i, till exempel riktlinjer och policyer kring arbetsmiljö och miljö.

Engagemang

“Vi visar engagemang och tar ansvar i vår roll som medarbetare i koncernen. Vi känner stolthet över våra kollegor, vårt företag och det vi levererar. Viljan att lyssna, lära och hjälpa varandra genomsyrar vårt arbete. Samarbete ökar arbetsglädjen och bidrar till en arbetsplats där vi alla trivs.”

Engagemang i din arbetsvardag kan till exempel handla om att vara punktlig, vara förberedd när du är på jobbet, göra det lilla extra för kunden eller kollegan på arbetsplatsen samt att alltid sträva efter att leverera en hög service med kunden i fokus.

Kunden i fokus

“Vi sätter alltid kunden* i fokus och utvecklar vår affär efter kundens behov och önskemål. I takt med samhällets utveckling och trender ligger vi steget före och skapar lösningar för framtiden.”

Vi är beroende av våra kunder och sätter därför alltid kunden i fokus i vårt arbete.

I din arbetsvardag ska du därför alltid lyssna på kunden, agerar professionellt och se till att arbeta med ständiga förbättringar utifrån kundens behov, d v s utifrån vad som skapar mervärde för våra kunder. Kundfokus handlar om att medvetandegöra vad som skapar värde för kund och hur hela kedjan, från sälj till leverans och förvaltning, påverkar. För att uppnå maximalt kundvärde behöver vi därför samarbeta över gränserna inom våra olika bolag och inom landsorganisationen – hela tiden med kunden i fokus!

*Med kunden menar vi i detta fall både den interna kunden, såsom butiken/expresslageret är för funktioner inom våra stöd-/supportbolag, och vår slutkund, d v s bilägaren (konsument eller företag).