Våra roller

Inom Mekonomen Company finns det många arbetsställen att arbeta på och göra skillnad varje dag. Vi har ett stort utbud av olika arbetsområden och roller inom flera olika varumärken 

Vad kan jag jobba med inom Sälj?

Vår säljorganisation har som huvudsaklig uppgift att driva affären mot våra verkstäder inom de respektive koncepten.

Säljorganisationen består av följande områden:

 • BilXtra-avdelningar
 • E-handel
 • J&B Maskinteknik
 • MECA Expresslager
 • MECA Tunga fordon
 • Mekonomen butiker

Med cirka 200 butiker och expresslager erbjuder vi ett rikstäckande nätverk med ett enastående logistikflöde från centrallager ut till våra butiker. Med nära 300 budbilar möjliggör vi leveranser till de anslutna verkstäderna flera gånger per dag. Vi ser vårt säljerbjudande uppdelat mellan kärnverksamheten; försäljning till konceptverkstäderna (B2B) samt slutkundsförsäljning (B2C).

Som medarbetare i någon av våra butiker eller expresslager arbetar du med B2B försäljning och B2C försäljning, du är vårt ansikte mot kunden och vår främsta ambassadör. Arbete i butik och expresslager handlar om att lösa kundens frågor genom att ge kunniga råd och god service. Då vi är en självklar samarbetspart till verkstäder innefattar en stor del av arbetet kontakt med och försäljning till verkstäder.

Vad kan jag jobba med inom Verkstad?

Vi har verkstäder inom en rad olika koncept. Mekonomen Bilverkstad och Meca Bilservice är de två största, men vi äger även koncepten Speedy, MekoPartner och AlltIBil. 

I våra verkstäder finns roller som mekaniker, biltekniker, kundmottagare, servicerådgivare och verkstadschef. Vi arbetar för att alla våra verkstäder ska leva upp till kvalitetsmärkningen “Godkänd bilverkstad”, för att säkerställa detta har vi en avdelning som arbetar med internrevision.  

Verkstadsorganisationen fokuserar ständigt på att uppnå bästa konceptefterlevnad och att utveckla affären mot en hundraprocentig inköpslojalitet. Som stöd till våra verkstäder har vi en organisation som består av kedjechefer, konceptansvariga, regionchefer, affärsutvecklare mfl. 

I vår verkstadsorganisation ingår även: 

Fleet – som ansvarar för våra storkundsavtal inom de respektive koncepten. Fleet-affären fokuserar exempelvis på större företag och organisationer som ansluter sina firma- /tjänst-/poolbilar till våra verkstadstjänster. 

 ProMeister Solution – som ansvarar för: 

 • Kundtjänst och support 
 • ProMeisters akademi med utbildningar och utbildningsenheter 

Promeister Verkstad – som ansvarar för: 

 • Promeister fordon (våra egna gymnasieprogram) 
 • Våra utbildningsverkstäder 
Våra lediga roller

 

För oss på Mekonomen Company är våra medarbetare en av våra främsta tillgångar. Här hittar du information om lediga tjänster som du kan söka hos oss eller något av våra dotterbolag. 

Lediga tjänster

Vad kan jag jobba med inom Varuflöde? 

Varuflödesorganisationen med lagerverksamhet i Strängnäs levererar i huvudsak varor till Mekonomen Companys kunder i Sverige och Norge.  

Varuflödesorganisationen är uppdelad i nedanstående områden:  

 • Butik- och Expresslagerstyrning  
 • Centrallagersupport  
 • Lagerdriftsutveckling  
 • Operativt inköp  
 • Varuflödeskoordinering  
 • Produktion  
 • Reklamation  

Nedan följer en beskrivning av respektive område:  

Butik- och Expresslagerstyrning
Ansvarar för att optimera försäljningen och lönsamheten genom effektiv lagerhantering i butiker och expresslager. Detta inkluderar att planera och övervaka lagernivåer och att säkerställa att rätt produkter finns tillgängliga i rätt mängd och i rätt tid vid verksamhetens butiker och expresslager.  

Centrallagersupport
En servicefunktion med huvudsakliga uppgifter är att bemöta och kommunicera med våra kunder via mejl och telefon, det kan gälla frågor angående leveranser, avvikelser, returer, reklamationer med mera. Vi utför order- och returhantering, avvikelsehantering och uppgifter kopplade till verksamhetens tullhantering. Allt i ett nära samarbete med övriga delar av organisationen på centrallagret.    

Lagerdriftsutveckling
Supportfunktion som primärt jobbar med artikelvård och lagerunderhåll. Vi följer upp och utreder saldoavvikelser samt hanterar frågor kopplade till artiklarna. Vi finns också som stöd till verksamheten i arbetet kring att optimera lagerläggning, rätt artikel på rätt plats och med rätt märkning. Utöver detta har vi en resurs som jobbar med lokal IT-support och utveckling.      

Operativt inköp
Operativt inköp spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa tillgängligheten av de cirka 80 000 artiklar som finns lagerlagda vid BCP:s centrallager i Strängnäs. Genom ett nära samarbete med cirka 380 aktiva varuleverantörer ser funktionen till att inköp av dessa artiklar sker smidigt och effektivt. Dessutom ansvarar operativt inköp för allt kunddrivet inköp vid BCP, vilket innebär att man tar emot direkta kundförfrågningar och lägger order mot leverantör för att tillgodose kundernas behov. På så sätt säkerställs en snabb och direkt respons på kundens efterfrågan.  

Varuflödeskoordinering
Området Varuflödeskoordinering inkluderar roller som på specialistnivå hanterar utveckling och förvaltning av verksamhetens kärnprocesser. Leverantörsutveckling av varuleverantörer, ansvar för transport och tull, miljö- och kemikaliekoordinering samt fördjupad prognos- och lagerstyrning för centrallagret är delar som ryms inom Varuflödeskoordinering.  

Produktion
Produktion är hjärtat i varuflödet, där vi säkerställer att varje beställd vara levereras till rätt kund i rätt tid. Flödet består av inleverans, lagerhantering och utleverans. Lagret är uppdelat i 4 arbetsområden: Ankommande, STS (automation), Manuellt plock och Avgående. Roller som vi har är lagerchef, produktionsplanerare, arbetsledare, Andon (stf arbetsledare) och lagermedarbetare.  

Reklamation
Reklamationsavdelningen vid BCP verkar som en oberoende part som genomför teknisk avancerad felsökning/utredning av inskickade reklamationer från verkstad och konsument samt från butiker och expresslager inom Mekonomen Company. Motparten för reklamationsavdelningen är alltid butik och expresslager då säljorganisationen äger relationen med kunden på marknaden.  

Vad kan jag jobba med inom Produkt och inköp? 

Produktavdelningens huvudsakliga funktion inom Mekonomen Company Sverige är att säkerställa att våra butiker har ett brett utbud av högkvalitativa reservdelar och tillbehör till Sveriges alla bilmodeller. Vi samarbetar nära med leverantörer för att förhandla om priser, hantera lager och ha möjlighet att leverera relevanta produkter i relation till trender på marknaden. För att identifiera trender och leverera relevanta kampanjer har produktavdelningen ett nära samarbete med marknadsavdelningen för att utveckla kampanjer och marknadsföringsmaterial för att främja nya produkter och driva försäljning. 

Produktavdelningen är också ansvarig för kvalitetskontroll, vilket innebär att säkerställa att alla produkter uppfyller företagets höga standarder för kvalitet och säkerhet. Detta innebär att genomföra regelbundna produkttester och inspektioner samt samarbeta med leverantörer för att hantera eventuella problem som kan uppstå. 

För att utföra detta jobb på ett effektivt sätt är avdelningen uppdelad i 7 huvudområden.  

Gemensamt för alla avdelningar inom varje kategori är att de hanterar kommunikationen med sina egna leverantörer och är ansvariga för att fastställa priset på nya produkter som de introducerar.  

Centrala funktioner

Vad kan jag jobba med inom Finans?
Inom Finans hanteras företagets ekonomiska resurser för att säkerställa att dessa används på ett optimalt sätt för att uppnå organisationens strategier och mål. Utöver detta har finansavdelningen ansvar för att upprätthålla och leverera rapportering om företagets ekonomiska resultat och ställning till koncern. Finansavdelningen består av följande områden: Redovisning, Controlling, Leverantörs – och kundreskontra.  

Vad kan jag jobba med inom HR?
Inom HR jobbar vi både verksamhetsnära och strategiskt med alla frågor inom HR området. Rollerna är HRBP, HR specialister, HR support, L&D och lönehandläggare. Hos oss kan du jobba med att utveckla vår affär genom att ge rätt förutsättningar för våra ledare och medarbetare att nå sin fulla potential. 

Vad kan jag jobba med inom Marknad? 
Här jobbar vi för att marknadsföra och nå ut med vår kommunikation och våra varumärken via olika medier. Du kan till exempel jobba inom områdena för marknadskommunikation, kundprogram eller varumärke samt digital marknadsföring. Vi har ett In House team om arbetar med grafisk produktion för våra varumärken -trycksaker, digitala annonser, filmer och profileringsarbete. 

Vad kan jag jobba med inom Verksamhetsutveckling & Hållbarhet? 
Verksamhetsutveckling & Hållbarhet är en stödfunktion som arbetar tvärfunktionellt inom hela affärsområdet och stöttar alla funktioner inom områdena verksamhetsutveckling, hållbarhet samt GDPR. Här jobbar vi för att ständigt förbättra vår verksamhet genom att förfina arbetssätt, metoder och processer. Du kan bland annat jobba som projektledare eller verksamhetsutvecklare. 

Vad kan jag jobba med inom IT?
Här kan du jobba med IT support, systemutveckling mm.