Whistelblowing

Vi på Mekonomen Company följer de riktlinjer uppsatta för whistelblowing/visselblåsartjänst som finns angivna för MEKO AB.

Mekonomen Company följer MEKOs strävan efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Till vår whistelblowing/visselblåsartjänst